Om Ljusdal kommun

Ljusdal kommun är en inlandskommun i nordvästra delen av Gävleborgs län med ca. 19 000 innevånare. Kommunen ligger huvudsakligen i landskapet Hälsingland men en mindre del räknas till Dalarna.

Ljusdal har ingen dominerande industri istället flödar företagsamheten med inte mindre än 2 900 företag. Kvoten företag i förhållande till antalet innevånare är en av de högsta i landet. Ljusdals kommun och dess näringslivskontor, NärLjus, arbetar aktivt för att få nya företag att etablera sig i Ljusdal. Det skall vara enkelt att starta, etablera och driva företag i Ljusdals kommun. Det är korta kontaktvägar till kommunens tjänstemän och politiker.

Förutom ett företagsvänligt klimat har Ljusdal och omgivningen kring Ljusdal en fantastisk miljö och ett vackert landskap med sina Hälsingegårdar och Ljusnan.

När det permitteras och avskedas folk runt om i Sverige söker några av Ljusdals större privata arbetsgivare personal. Flera av dessa företag är hyresgäster hos Ljusdal Fastigheter. Vi strävar efter att aktivt kunna hjälpa dessa företag att lösa sina nuvarande och framtida lokalbehov.