Våra fastigheter

Norrkämsta 16:3 – Norrkämsta industri- och företagspark


Norrkämsta Industri- och företagspark ligger ett par km nordväst om centrala Ljusdal längs med Norrkämstaleden 8 – 20. Fastigheten har en markareal på 80 865 kvm. Den är bebyggd med ett flertal byggnader innehållande främst lager- och industrilokaler samt en mindre del kontor- och butikslokaler. Sedan tidigare fanns en paddelhall med två banor. Under 2021 byggdes ytterligare en hall som komplement.

Byggnaderna är huvudsakligen uppförda under åren 1977 – 1982 och därefter delvis ombyggda och anpassade efter hyresgästerna önskemål. Den uthyrningsbara ytan är 15 800 kvm. Beträffande lediga lokaler hänvisar vi till länken lediga lokaler. Vi har även mark att bygga nya byggnader avseende t.ex. logistik eller lättare industri.

Norrkämsta 17:2 – DHL huset


Fastigheten är belägen på Norrkämstaleden 7 ett par km nordväst om centrala Ljusdal. På fastigheten är en kontorsbyggnad uppförd i två våningsplan. Byggnaden uppfördes 1992 och byggdes till 2015. Den uthyrningsbara ytan är 2 300 kvm och markarealen är 17 705 kvm. DHL Flyglogistik hyr hela byggnaden sedan 2018. Det finns förutsättningar att bygga till fastigheten.

Östernäs 14:4

Fastigheten är belägen på Löjtnantsgatan 9 strax söder om Resecentrum. Läget och miljön intill Kyrksjön är ett av Östernäs bästa. Fastigheten är idag fullt uthyrd och genomgår en total ombyggnad. Inflyttning är beräknad till 1 dec 2024. Ytan är 1526 kvm.

Tälle 23:8 – Kvarteret Lärkan (Centrumhuset)


Centrumhuset är en mindre galleria med en mix av service, tjänster och unika butiker.

På sikt finns intressanta förädlingsmöjligheter med grannfastigheten Tälle 23:1 innehållande bl.a. restaurant Matstället, Kronan Apotek och Handelsbanken som ingick i förvärvet av Fastighets AB Seglet. Fastigheten har en uthyrningsbar yta på 4 024 kvm.

Beträffande lediga lokaler hänvisar vi till länken lediga lokaler.

Tälle 12:9


Fastigheten är belägen på Bokhandlargränd 1 – 3 och Norra Järnvägsgatan 35 i Ljusdals absoluta centrum. Fastigheten ligger intill våra övriga centrumfastigheter. Fastigheten utgörs av en butiks- och kontorsfastighet i 3 plan. Hyresgäster är bl.a. Swedbank, Wahlins Hem, La Banca och Ljusdal kommun. Uthyrningsbar yta är 2463 kvm.

Seglet

Butiker, kontor och bostäder

Söker du bostad?

Gör en intresseanmälan så hör vi av oss om någon passande lägenhet blir ledig.

Intresseanmälan

Tälle 23.1


Fastigheten har ett av Ljusdals absolut bästa lägen på Bokhandlargränd 2-10 / Norra Järnvägsgatan 37. På fastigheten finns tre byggnader. Dels Restaurant Matstället intill Kvarteret Lärkan, dels en äldre tvåplansbyggnad mot Norra Järnvägsgatan innehållande publika lokaler i bottenplanet och kontor på våning 1 samt i den inredda vindsvåningen Dels en nyare trevåningsbyggnad innehållande publika lokaler i bottenplan och kontor på plan 1 och 2 trappor.

Fastigheten gränsar till vår fastighet Kvarteret Lärkan (Centrumhuset). Intressanta framtida förädlingsmöjligheter finns.

Den uthyrningsbara ytan är 2 798 kvm.

Tälle 25:4


Fastigheten är centralt belägen på Norra Järnvägsgatan 59 / Bagargränd 8 – 10, och är uppförd som ett bostadshus med butik i bottenplan och utbildningslokaler i ett gårdshus intill.

Den uthyrningsbara ytan är: 580 kvm.

Stenhamre 4:6 och 17:5


Fastigheterna är belägna väster om centrala Ljusdal på Lilla Järnvägsgatan 3 – 5, och är bebyggda med två bostadsbyggnader. Det större är uppfört omkring 1929 och har tre plan med källare. Det andra har två plan och är byggt 1985.

Den uthyrningsbara ytan är: 828 kvm.

Åkersta 7:1


Fastigheten är centralt belägen på Södra Järnvägsgatan 44. På fastigheten är uppfört ett bostads- och lokalhyreshus i två plan. I Folktandvården hyr moderna lokaler i byggnaden. Härutöver finns en omtyckt Kina Restaurant som hyresgäst.

Den uthyrningsbara ytan år: 1135 kvm.

Åkersta 7:6


Fastigheten är belägen strax söder om centrala Ljusdal på Södra Järnvägsgatan 42. På fastigheten är uppfört ett bostads- lokalhyreshus i två delvis tre plan. Den uthyrningsbara ytan är: 1 178 kvm.

Åkersta 12:5


Fastigheten är belägen strax söder om centrala Ljusdal på Stora Jonsgatan 15. På fastigheten är uppförd en bostadsbyggnad med delvis inredd vind.

Den uthyrningsbara ytan är: 469 kvm

Åkersta 18:3


Fastigheten är belägen strax väster om centrala Ljusdal på Gärdesgatan 3. På fastigheten är uppfört ett bostadshus i tre plan med källare och vind.

Den uthyrningsbara ytan är: 712 kvm

Åkersta 18:14


Fastigheten är belägen strax väster om centrala Ljusdal på Gamla kyrkogatan 6. På fastigheten är uppfört ett bostadshus med lokaler i bottenplan i två plan med källare och inredd vind.

Den uthyrningsbara ytan är: 620 kvm.

Åkersta 18:15


Fastigheten är belägen strax väster om centrala Ljusdal på Gamla kyrkogatan 8 – 10. På fastigheten är uppfört ett lokalhyreshus i två plan delvis med källare innehållande en drivmedelsstation och ett gym.

Den uthyrningsbara ytan är: 1 848 kvm.