Gamla Kyrkogatan 8

Historia

1948 uppförde bilhandlare Olle Olsson en stor bilanläggning med bensinmack, verkstad, bilhall, butikslokaler och bostäder. 2000-2001 skedde en omfattande om- och tillbyggnad för att anpassa byggnaden till Statoils behov. Ombyggnadsförslaget togs fram av Carl Anders Olsson CAO arkitekter och ingenjörer. Den tidigare bensinstationen med tillhörande skärmtak revs och det byggs ett stort skärmtak över de nya pumparna.

I början av 2000-talet byggs det om invändigt i husets södra del för att anpassa det till Pace Gym.

Seglet köpte fastigheten i slutet av 1980-talet av Saab.

Verksamheter som funnits i huset

Bilcentralen (1948-?)
Järn & Bygge (1980-1990-talets slut)
Idons (1990-talet)
Bilcity AB (1974-1980-talet)
Motorpunkten AB
Mobil
Gulf
Norsk hydro (1980-talet-1990-talet)
Nylunds musik (2000-2005)
Wickmans Herrfrisering (2004-2011)
Salong Kajsa (2011-2014)
KW Konsult (2002-)
Kalle Silvers bilvård (2004-)
Pace gym (2005-)
Statoil (2001-)
Bostäder

Har du något att tillägga?

Kontakta gärna oss om du har något att tillägga i fastighetens historia!