Södra Järnvägsgatan 42

Historia

Detta är Ljusdals första egentliga hyreshus. Fortfarande ett hus med efterrtraktade lägenheter men där inga större renoveringar gjorts på många år. Det uppfördes 1900-1901 som ett kombinerat boningshus och affärshus efter ritningar av Joh. Carlsson. Huset uppfördes i två våningar med källare och vind. Fasaderna var av träpanel med påkostad utsmyckning. 1937 byggdes den östra butikslokalen, herrekiperingen om så den fick stora skyltfönster. 1941 byggdes gatufasaderna om efter ett förslag framtaget av arkitekt Carl Bååth, Bollnäs. Fasaderna fick stora skyltfönster och en indragen butiksentré. Under 1940-talet togs takkuporna mot Norra Järnvägsgatan bort, idag finns enbart en takkupa kvar på taket. Även ett trapptorn på husets södra sida revs. 1954 försågs gatufasaden med fler och större skyltfönster på förslag av Jonas Sandbäck AB. 1985 byttes trettio fönster ut mot nya treglas fönster och fem balkongdörrar ersattes med nya. 1990-91 togs det fram ett förslag på en omfattande renovering men den utfördes aldrig.

Verksamheter som funnits i huset

Collins herrekipering (1901-)
Collins dammode (1901-1963)
Helsingebanken (1901-1900-talets början)
Eges (1950-talet)
Jonas Sandbäck AB (1950-talet)
Jordbrukskassan (1950-talet-)
Fotostudion (1963-1990-talets-början)
Möbeltjänst (-1980-talet)
Telebutiken (1990-talet)
Blommor och grönt (1985-1990-talet)
LRF, driftsbyrån (1970-talet)
Klädbutik (1980-talet)
Optiker (1990-talet)
L & P Marknán (1990-talet)
Kardemumma present och diversehandel (1995-1998?)
Assi domän (1990-talet)
Sportkompaniet (1990-talets slut)
Ljusdals Lås (1998-2000-talet)
Psoriasismottagningen (1985-2015)
Solhusets loppis (2000-talet-)
Skogsbyrån (2002-2015)
ABF(2015-)
STARK YOGA (2016-)
Konstnärsateljé
Bostäder

Ägare

Collin, Sandbäck, Seglet

Har du något att tillägga?

Kontakta gärna oss om du har något att tillägga i fastighetens historia!