Södra Järnvägsgatan 44

Historia

1894-1895 uppfördes en Apoteksbyggnad i en och en halv plan med mycket påkostad utformning, fasadutsmyckningar och en stor veranda mot gården. Ritningarna är godkända av byggnadsnämnden men osignerade. Det är dock troligt att huset ritades av Ljusdalsbyggmästaren C.F. Dahlstrand.

1895 byggdes ett gårdshus som förlängdes ett par år senare. 1910 gjordes en tillbyggnad mellan apotekshuset och gårdshuset som slöt öppningen mot Norra Järnvägsgatan. Tillbyggnaden kallades Apotekare Enequists ombyggnad och utfördes i två våningar med butik i bottenvåningen och lägenhet en trappa upp. 1941 genomgick byggnaden en kraftig ombyggnad efter ett förslag av arkitekt Carl Bååth, Bollnäs. Byggnaden fick två fulla våningar och fasaderna förändrades helt till funkisstil och putsas. I husets västra del byggdes ett konditori och på övervåningen inreddes lokalerna till Ljusdals tandklinik samt en bostadslägenhet.

Många äldre ljusdalsbor kan med fruktan berätta om den långa trappa som ledde upp till tandkliniken på övervåningen och där det luktade bedövningsmedel redan ute i trappan. 1961 byggs tandläkarlokalerna om till kontor och en enkel långsträckt lagerbyggnad uppfördes på gårdens södra del. 1967 förändrades fasaderna helt igen och kläddes denna gång med plåt “SM-lackpanel på spikreglar”. I mitten av 1970-talet byggs de tidigare apotekslokalerna om till socialkontor efter förslag av Bertil Samnell arkitektkontor, Hudiksvall.1989-1990 görs en omfattande ombyggnad och renovering av hela fastigheten efter förslag av C. A. Olsson Byggare AB. Butikslokaler och bostadslägenheter ändras. Fasadernas plåtbeklädnad från 1967 tas bort och ersätts med liggande träpanel i rosa färgsättning och takutsmyckning med inspiration från apotekshusets ursprungliga stil. 2006 byggs affärslokalerna på bottenvåningen om för Folktandvården och fastigheten har återigen en tandläkarpraktik till hyresgäst. Ombyggnaden följer ett förslag framtaget av Levande Lejon, Jönköping. På gården byggs de tidigare lagerlokalerna om till personallokaler och man bygger till ett inglasat konferens- och samlingsrum. Folktandvården får en entré med handikappramp och skjutdörrar mot Norra järnvägsgatan. Även fasaderna får ny färgsättning. Vid ommålningen framhävs att byggnaden består av flera byggnadskroppar. 2008 byggs en uteservering till restaurang Gui Lin på husets östra sida efter ett förslag av CAO arkitekter och ingenjörer.

Verksamheter som funnits i huset

Apoteket (1895-1974)
Ljusdals tandklinik (1941-1961?)
Linders konditori (1940-1950-talet)
Bröderna Sandbäck AB (1960-talet)
Socialförvaltningen (1960-talet-1980-talet)
Piggens konditori (1950-talet-1980-talet)
CykelFransson (1950-1960-talet)
Nya Piggens konditori (1980-talets slut-1995)
Advokat Haglund (1950-1980-talet)
Hagmans golv (1970-2006)
Ljusdal mail (1990-talet)
Frisersalong (1990-talets början)
Restaurang Gui Lin (2006-)
Folktandvården (2006-)
Bostäder

Har du något att tillägga?

Kontakta gärna oss om du har något att tillägga i fastighetens historia!