Stora Jonsgatan 15

Historia

Detta bostadshusuppfördes 1935 med tre våningar och källare efter ritningar av byggmästare Johan Öhman (farfars far till dagens ägare). Byggnaden var av trä och fasaderna ströks med träolja. Yttertaket var av galvaniserad plåt. 1979 byggdes ett garage av standardmodell på den södra delen av fastigheten.1988-1990 är det ombyggnad och renovering efter ett förslag av Arkitektverkstan i Hudiksvall. Uthuset som är i dåligt skick revs och ersätts med en ny förrådsbyggnad. Trädgården planeras också om. 1990 bygger man till bostadshuset med en lägre del i två våningar mot söder efter ritningar av Arkitektverkstan i Hudiksvall.

Seglet köpte fastigheten från ett konkursbo i början av 1990-talet.

Verksamheter som funnits i huset

Bostäder

Har du något att tillägga?

Kontakta gärna oss om du har något att tillägga i fastighetens historia!